Predstavitev občine

Občina Straža je mlada občina saj je s svojim delovanjem pričela s 01.01.2007. Občina je geografsko zaključena enota, ki zajema 11 vasi oz. naselij: Dolnje Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Zalog. Vse ozemlje se nahaja v katastrskih občinah Prečna, Gorenja Straža, Jurka vas in Mali Podljuben.

Jedro območja Občine je močno urbanizirano med reko Krko in Straško goro. Meji na občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna peč. Površina občine obsega 28,5 km2 in šteje 3861 prebivalcev. Največje središčno naselje je Straža, ki šteje 1961 prebivalcev.  Naselja povezuje preko 60 km cestnih povezav, od katerih je 90 % asfaltiranih. Območje je povezano z državno cesto Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice in naprej za Belo Krajino ali Straža – Dvor in naprej za Kočevsko, oziroma Žužemberk in naprej za Ljubljano. Straža je povezana z Novim mestom tudi z železniško progo po kateri se danes odvija le tovorni promet. Proga povezuje z gospodarskim tirom tudi državne rezerve, ki se nahajajo na obrobju Straže pod pobočjem Straške gore. V občini je razvita lesna industrija, gozdarstvo, kmetijstvo in različna obrtna dejavnost. Deluje osnovna šola, vrtec, zdravstvena in zobozdravstvena postaja, lekarna, banka, pošta, knjižnica, več trgovin, bencinski servis in več gostinskih lokalov. V Občini je tudi župnija, ki deluje preko svojih dveh podružničnih cerkva in še dveh iz župnije Prečna. Osrednja cerkev Sv. Jakoba z župniščem je v Vavti vasi. Tam je tudi glavno pokopališče z novejšo mrliško vežico. Kulturno in športno življenje ter ostale proste aktivnosti se odvijajo v okviru številnih društev in interesnih skupnosti. Imamo Turistično društvo Straža, ki vsako leto organizira osrednjo prireditev kraja imenovano Straška jesen. Zelo so aktivni še Kulturno društvo, gasilska društva, upokojensko društvo, rafting klub in druga. Občina razpolaga tudi z objekti za rekreativno in športno dejavnost. V sklopu območja občine je letališka steza Letališča Prečna, in nudi možnost razvoja s športno rekreativnega področja.

STATISTIKA

Občina Straža je bila ustanovljena leta 2007 in zajema 11 vasi oz. Naselij: Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Dolnje Mraševo, Rumanja vas, Straža, Vavta vas, Zalog. Občina leži ob reki Krki in meji na naslednje občine: občina Dolenjske Toplice, občina Mirna Peč, občina Novo mesto, občina Žužemberk. Površina občine 28,5 km2 število prebivalcev pa 3.861 Občinski praznik je 22. April, ko je bila ustanovljena prva osnovna šola. Največje naselje v občini je Straža, ki ima 1961 prebivalcev in leži na nadmorski višini 179 m. Občina ima letališče s pristajalno stezo dolgo 2000 m za športna letala. Največji hrib v občini je Straška gora z najvišjim vrhom Srobotnik z nadmorsko višino 593m.

Občina Straža

Grb in zastava

predstavitev-grbpredstavitev-zastavaV Sloveniji izbiramo oziroma oblikujemo krajevne simbole s pomočjo treh virov, to je krajevne zgodovine ali tradicije, krajevne kulture in krajevne narave. Lahko pa tudi kombiniramo naštete vire. Pogosto se tako opiramo na razne upodobitve v zgodovini, na pomembne dogodke, osebnosti, arhitekturo… Poudarja se tiste elemente, ki dajejo lokalni skupnosti največji pomen. Občina Straža je na novo ustanovljena občina in do sedaj nima izoblikovane nobene prepoznavne podobe. Po drugi svetovni vojni ko je že bila občina, so bili uradni dokumenti opremljeni enako kot v drugih občinah, kot je velevala takratna socialistična ureditev. Pri snovanju prepoznavnih elementov občine se zato na upodobitve v starejših dokumentih ne moremo opirati. V zgodovini kraja in okolice se je že od prazgodovine naprej veliko dogajalo, vendar kakšnih izrisov in napisov pomembnejših prepoznavnih elementov, na katere bi se lahko pri oblikovanju grba opirali, v različnih virih ni zaslediti. V starejši železni dobi je Straža edino doslej poznano ravninsko gradišče v Sloveniji, vendar heraldika ne uporablja arheologije oz. izkopanin v svojih upodobitvah. Izjemne arhitekture, ki bi nas razlikovala od drugih okoliških krajev, nimamo. Nekatere upodobitve v okoliških cerkvah so sicer kvalitetne in pomembne z vidika zgodovine in umetnosti, toda heraldika uporablja cerkvene atribute v svojih upodobitvah izjemoma, če res ni v kraju ničesar prepoznavnejšega. Železnica je v kraj pripeljala za slovenske razmere zelo zgodaj (l.1894). Bila je zgrajena predvsem zaradi odvoza lesa iz obsežnih gozdov v okolici in je omogočila vidnejši razvoj kraja z okolico. Prvotno se je razvilo žagarstvo, posledično pa tudi širša lesna industrija. Še danes je to v občini prevladujoča panoga. Življenje v tej dolini je zelo povezano z gozdovi in lesom ter tudi mlini in vodo. Nekoč je bilo na reki Krki na tem področju več mlinov in žag. Tudi opisano je v knjigi domačina Janeza Dularja Krka pa teče naprej in drugih njegovih delih. Področje, ki ga pokriva občina je razgibano. Njegova značilnost pa je vpetost med okoliške hribe in presek z reko Krko. Zaznamuje ga lega pod Srobotnikom, lega v dolini reke Krki, ki se od Soteske preko Straže proti Novemu mestu začne odpirati v ravninski predel. Pogosta veduta, ki jo uporabljajo slikarji, fotografi in drugi umetniki je stavba mlina in žage ob reki Krki v Vavti vasi. Na žalost kaže, da bo ta očem nekoč prijetna podoba ostala le na fotografskem papirju in slikarskih platnih. Na območju, ki ga pokriva občina Straža so tudi druge prepoznavnosti, vendar menim, da sta narava in gospodarsko življenje pomembna elementa identifikacije lokalne skupnosti na katerih bi lahko gradili svojo podobo. To je tudi glavna podlaga za predstavljeni predlog.

Zgodovina

Straža z okolico je bila naseljena že v davnini, čeprav je prvič omenjena leta 1250. To ime se je oprijelo naselja pod strmim skalnim pobočjem hriba Straške gore poraščene, pretežno z bukovjem, ki ga bujno prepleta srobotje, od tod tudi ime vrha Srobotnik. V spodnjem predelu ga krasi venec vinogradov z raztresenimi zidanicami, zdaj tudi z vikendi. Ker so nekoč tukajšnji prebivalci morali hoditi v strmino na stražo, morda čuvati grozdje pred živalmi, pticami, medvedi in še pred kom, je ostalo ime Straža.

Na obrežjih reke Krke, kjer leži omenjeno naselje, ali v njegovi neposredni bližini so prebivali staroselci kamene dobe. Znane so najdbe kamenega orodja, med drugim lepo ohranjena, na obeh straneh koničasto zaobljena sekira z izdolbeno luknjo za držalo, stara okoli 5 tisoč let.

O zgodnji poselitvi pričajo tudi najdeni ostanki utrjenega kamenega obzidja ob Krki, edino znanega prazgodovinskega gradišča na ravninskem predelu na Slovenskem, iz obdobja starejše železne dobe v 1. tisočletju pr.n.š. in odkritje okoli 100 peči za taljenje rude ter grobišča.

Kraj Straža z okolico je bil poseljen tudi v antiki, kar dokazuje najdba 10 žganih grobov iz 2. in 3. stoletja. Po sredi strmega hrbtišča Straške gore pa so Rimljani, ko so prodrli iz zasedli te kraje in širili svoja osvajanja proti severovzhodu, zgradili cesto, ostanki so še danes vidni, o dogajanju na njej pa pričajo najdeni novci.

predstavitev-cerkev

O naseljevanju Slovanov priča ohranjeno ime vasi Sela pri Straži, ki sega v zgodnji srednji vek nekje med 6. in 9. stoletje. V vznožju omenjene Straške gore ali njenega vrha Srobotnika tik nad vasjo Straža že stoletja prijazno duhovno nagovarja farane, ljubitelje umetnosti in kulture stara cerkev sv. Tomaža s fragmenti zgodnjegotskih fresk iz 14. stoletja in romansko ladjo ter tristranim prezbiterijem z grebenastim obokom iz 17. stoletja. Od konca stoletja je tudi cerkev v nekdanji Dolenji Straži Marije vnebovzete. Čez reko v Vavti vasi jima sledi njuna mlajša a mogočnejša sestra, baročna župnijska cerkev sv. Jakoba. Straža kot naselje skupaj z Vavto vasjo se je začela razvijati v smeri moderne oziroma prihajajoče industrijske dobe v času Auerspergove lesne dejavnosti. Izkoriščanje roškega lesnega bogastva je terjalo sodobne povezave s svetom. Tako je bila v Vavti vasi na desnem bregu Krke 22. aprila 1878 zgrajena šola. Leta 1894 pa je v Stražo prisopihala dolenjska železnica, ob kateri se je razcvetela parna žaga. Električno luč sta obe naselji dobili tik pred drugo svetovno vojno, 8 junija 1940.

predstavitev-kuzno

Poleg razvoja so prebivalci pod Srobotnikom doživljali tudi hude trenutke. Kužno znamenje ob zgornji poti vinogradov oznanja, do kje je divjala kuga. Vinograde jim je v letu 1900 - 1901 skoraj uničila trtna uš, leto kasneje pa hud mraz. Srčno so jih obnovili z ameriškimi sortami.

Pravi industrijski razcvet in lokalno občinsko oblast je Straža kot krajevno območje z nekaj vasmi doživela šele po vojni. Iz nekdanje žage je nastal moderen lesni industrijski gigant, iz skromnega, zastarelega tovornega prevoznega parka sodobno tranzitno tovorno in potniško podjetje z zametki gostinstva, močna ekonomska enota pa je bil tudi gozdni gospodarski sektor. Tako sta ob tradicionalnem, a skrčenem privatnem kmetijskem in živinorejskem zaposlitvenem področju, dopolnjenim z vinogradništvom, rasli lesna in tranzitna panoga, kar je izoblikovalo občino vse do njene nasilne ukinitve v letu 1960 z močno materialno in socialno ter duhovno osnovo. Po tem letu je vso to bogato dediščino prevzela nova občina Novo mesto, pri čemer je naselje Straža, kateremu so se po letu 1987 priključila še naselja Dolenja Straža, Hruševec in Sela, skupaj z Vavto vasjo s takrat dva tisoč zaposlenimi v podjetjih Novoles, Avtopromet in gostinstvo Gorjanci ter z Gozdnim gospodarstvom - enota Straža obdržalo prvenstvo v razvoju dolenjskih krajev. Obdržali bi ga tudi vnaprej, če bi iz krajevne skupnosti Straža nastala nova občina, kot je bilo to omogočeno drugim močnejšim novomeškim krajevnim skupnostim. Tako pa je ta začela nazadovati in naselji Straža-Vavta vas, ki sta urbano povsem spojeni in tvorita center krajevne skupnosti, sta pristali na repu razvoja najmočnejših središč Dolenjske.

Društva

 • TURISTIČNO DRUŠTVO STRAŽA Ulica talcev 9, Straža
 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV STRAŽA Ulica talcev 9, Straža
 • KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STRAŽA, Ulica talcev 9, Straža
 • OBMOČNA IZPOSTAVA RK STRAŽA Ulica talcev 9, Straža
 • DRUŠTVO ZA RAZVOJ STRAŽA Pod Srobotnikom 14, Straža
 • ŠPORTNO DRUŠTVO STRAŽA Pod vinogradi 2, Straža
 • ŠPORTNO DRUŠTVO LOKE Loke 16, Straža
 • DRUŠTVO ŠPORTNIH PEDAGOGOV DOLENJSKE IN POSAVJA, Ulica Potok 49, Straža
 • JAMARSKO DRUŠTVO STRAŽA, Pod vinogradi 1, Straža
 • PGD VAVTA VAS Ulica talcev 9, Straža
 • PGD DOLENJA STRAŽA Novomeška cesta 1, Straža
 • RAFTING KLUB GIMPEX STRAŽA Stara cesta 1, Straža ČEBELARSKO DRUŠTVO STRAŽA DOL. TOPLICE Rumanja vas 55, Straža
 • ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV ZŠAM Ulica talcev 9, Straža
 • KAJAK KANU KLUB STRAŽA Pod Srobotnikom 39a Straža
 • VESLAŠKI KLUB STRAŽA Pod Srobotnikom 53, Straža
 • ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO BREZA Novomeška cesta 1, Straža
 • REGIJSKO DRUŠTVO EKOLOŠKO GIBANJE IVANČNA GORICA Zalog 11, Novo mesto
 • DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ZELENE KRKE Vavta vas 1, Straža
 • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV STRAŽA Ulica talcev 9, Straža
 • DRUŠTVO ZA PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI Rumanja vas, 57 Straža
 • ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, Krajevna organizacija Straža, Ulica talcev 9, p.p. 44, Straža
 • CARTING KLUB NOVO MESTO Potok 41, Straža
 • SPORT CLUB EXTREME Prapreče pri Straži 3, Straža
 • KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VANDROVCI Drganja sela 16, Straža
 • ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO ESKIM Gradiška ulica 31, Straža
 • ŠPORTNO DRUŠTVO TERMAL Stara cesta 127, Straža
 • MINIMOTO KLUB DOLENC Zalog 20, Novo mesto
 • DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV OB REKI KRKI Ulica talcev 18, Straža
 • DRUŠTVO LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA Jurka vas 33, Straža
 • ŠPORTNO DRUŠTVO BUNKER Potok 29, Straža
 • DRUŠTVO ZA GLASBENI RAZVOJ NOVO MESTO Gaj 4, Straža
 • DOLENJSKO OKOLJSKO DRUŠTVO Novomeška cesta 45, Straža
 • KUD SVOBODA Zalog 11, Straža
 • KULTURNO DRUŠTVO DRGANJA SELA Drganja sela 49A, Straža
 • GLASBENO DRUŠTVO DOLENJSKI ZVOKI Drganja sela 16, Straža
 • GLASBENO TURISTIČNO DRUŠTVO PLAN B Vavta vas 96, Straža
 • MOŠKI PEVSKI ZBOR ORKESTRAŽA, Vavta vas 82, 8351 STRAŽA
 • STRELSKO DRUŠTVO STRAŽA, Vavta vas 42, 8351 STRAŽA

 

Častni občani

Leto 2017

Častni občan g. Mirjan KULOVEC

 

Leto 2016

Častni občan g. Jože KNEZ (posmrtno priznanje)

 

Leto 2015

Častni občan g. Alojzij KNAFELJ

 

Leto 2014

Častni občan g. Jakob KRŠTINC

 

Prejemniki občinskih nagrad

Leto 2022

Priznanje Alojzija Pirca - Stanislav ZUPANČIČ

Priznanje Franca Červana - Damjan JERMAN

Priznanje župana Občine Straža - Helena MURGELJ

Priznanje župana Občine Straža - Danijela BARBIČ

Priznanje župana Občine Straža - Anica FORŠČEK

Priznanje župana Občine Straža - Andreja RADEŠČEK

Priznanje župana Občine Straža - DRUŠTVO UPOKOJENCEV STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - LEKARNE STRAŽA

 

Leto 2021

Priznanje Alojzija Pirca - Edi DROBNIČ

Priznanje Alojzija Pirca - Filip Jožef LUKAN

Priznanje Alojzija Pirca - Erna Marija GRUDEN

Priznanje Franca Červana - USTANOVNI ČLANI RAFTING KLUBA STRAŽA (Andrej Petkovič, Borut Šali, Boštjan Kulovec, Janko Tavčar, Jože Malenšek, Radoš Kužnik, Samo Jakljič, Samo Šenica in Uroš Lukan)

Priznanje župana Občine Straža - Srečo KOVAČEC

Priznanje župana Občine Straža - Vasilije MARAŠ

Priznanje župana Občine Straža - PGD DOLENJA STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - RAFTING KLUB GIMPEX STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - SOLIS STRAŽA d.o.o.

Priznanje župana Občine Straža - TELEVIZIJA NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO

 

Leto 2020

priznanja zaradi korona ukrepov niso bila podeljena

 

Leto 2019

Priznanje Alojzija Pirca - Branko FALESKINI

Priznanje Jožeta Dularja  - OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS

Priznanje Franca Červana - Simon BOBNAR

Priznanje Franca Červana  - Andrej PETKOVIČ

Priznanje župana Občine Straža - Jernej BEVC

Priznanje župana Občine Straža - DRUŠTVO VINOGRADNIKOV STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS

 

Leto 2018

Priznanje Franca Červana (posmrtno) - Branko DULAR

Priznanje Alojzija Pirca - Rozina KUM

Priznanje Jožeta Dularja - Mitja BUKOVEC

Priznanje Jožeta Dularja - Andrej ŠENICA 

Priznanje Jožeta Kneza - Branko VIDMAR

Priznanje župana Občine Straža - PIHALNI ORKESTER KRKA

Priznanje župana Občine Straža - DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - GLASBENA ŠOLA LIPIČNIK

Priznanje župana Občine Straža - DOLENJSKE LEKARNE

Priznanje župana Občine Straža - ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO BREZA

 

Leto 2017

Priznanje Franca Červana  -  Iztok MAVSAR

Priznanje Jožeta Kneza - Ladislav Jožef LAVRIČ

Priznanje župana Občine Straža - TURISTIČNO DRUŠTVO STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - KOMUNALA NOVO MESTO

Javni zahvali - strokovna delavca OŠ Vavta vas Bernarda ZEMLJIČ in Bogdan BURGAR

Priznanje župana Občine Straža -  MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - PGD Vavta vas

 

Leto 2016

Priznanje Alojzija Pirca - Marija ZUPANČIČ

Priznanje Alojzija Pirca - DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Priznanje Jožeta Dularja - Jožef KOPOREC

Priznanje župana Občine Straža - KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - župnik Jernej MARENK

Priznanje župana Občine Straža - ČEBELARSKO DRUŠTVO STRAŽA-DOLENJSKE TOPLICE

Priznanje župana Občine Straža - TURISTIČNO DRUŠTVO STRAŽA

 

Leto 2015

Priznanje Alojzija Pirca - Pavel VIDIC

Priznanje Alojzija Pirca - Tomislav SALOPEK

Priznanje župana Občine Straža - PIHALNI ORKESTER KRKA  

Priznanje župana Občine Straža - TELEVIZIJA NOVO MESTO

Priznanje župana Občine Straža - GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO

 

Leto 2014

Priznanje Jožeta Dularja - Frane UMEK

Priznanje Jožeta Dularja - Cvetka KRAMPELJ

 

Leto 2013

Priznanje Jožeta Dularja - Franci ŠALI

Priznanje Alojzija Pirca  - Anica TOLAR

 

Leto 2011

Priznanje Alojzija Pirca -  Borut KULOVEC

Priznanje Franca Červana - RAFTING KLUB GIMPEX STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - PGD DOLENJA STRAŽA

Priznanje župana Občine Straža - PGD VAVTA VAS

Priznanje župana Občine Straža -  Peter VUGRINEC

Priznanje župana Občine Straža -  Marko MIHELIČ

Priznanje župana Občine Straža - Jan PETKOVIĆ

Priznanje župana Občine Straža - Aljaž KULOVEC

Priznanje župana Občine Straža - Matic TERČELJ

Priznanje župana Občine Straža - Zvonko DERGANC

 

Leto 2010

Priznanje župana občine Straža - Milan POSAVEC

 

 

 

 

Predstavitev naselij

RUMANJA VAS (70 hišnih številk, 256 prebivalcev, 186 m.n.v.)

Vas obcestnega značaja ob cesti Novo mesto – Dolenjske Toplice in ob vaški cesti – Ulicah leži na rečni terasi na desni strani reke Krke. Ob jezu na Krki stoji Nosetov mlin, ki ne deluje več, na koncu vaške ceste stoji mladinski dom, v katerem so prostori za družbene dejavnosti, za domom je košarkaško igrišče. V votlinah nad reko Krko v Romitovki naj bi nekoč živeli menihi puščavnikih.

 

VAVTA VAS (125 hišnih številk, 435 prebivalcev, 174 m.n.v.)

Večje gručasto naselje na terasi na desnem bregu reke Krke, ob cesti Novo mesto – Žužemberk, ki tu preko mosta prečka reko Krko v Stražo. Pred mostom se cesta odcepi proti Dolenjskim Toplicam in Drganjim selam. Sredi vasi stoji župnijska cerkev sv. Jakoba iz leta 1462, pri cerkvi je pokopališče. V vasi je osnovna šola, ustanovljena leta 1878. Značilno podobo naselju daje Dularjev mlin in žaga z jezom na Krki, pri Kočmanu je večnamenski športni park z nogometnim stadionom, preko polja občasno teče ponikalnica Globočec, ki izvira iz obrha v Drganski lesi in ponikuje v vodni jami Karlovec, v kateri se nahaja človeška ribica.

 

JURKA VAS (45 hišnih številk, 164 prebivalcev, 169 m.n.v.)

Naselje obcestnega značaja ob cesti Novo mesto – Dolenjske Toplice leži na desnem bregu reke Krke. Na Pučnah je arheološko najdišče iz mlajše bronaste dobe, kmetija na hišnih številkah 13 in 15 je zavarovana stavbna dediščina.

 

POTOK (69 hišnih številk, 260 prebivalcev, 166 m.n.v.)

Je vas, sestavljena iz gručastega zaselka Volavče pri mostu v Loke in razpotegnjenega obcestnega naselja Potok ob cesti Novo mesto – Dolenjske Toplice in cesti Potok – Birčna vas. V zaselku Volavče je Golobov Mlin in žaga ter leseni most čez Krko, ki sta zavarovana stavbna dediščina. Skozi vas teče potok Potok, ki se pri naselju izliva v reko Krko.

 

PRAPREČE PRI STRAŽI (40 hišnih številk, 143 prebivalcev, 179 m.n.v.)

Leži v plitvi dolinici ob potoku Potoku, razpotegnjeno ob cesti Potok – Birčna vas. V bližini vasi so v 19. Stoletju kopali železovo rudo za železarno in livarno na Dvoru. Na koncu vasi proti Dolnjemu Mraševemu je mladinski dom, namenjen družbenim dejavnostim, s površinami za rekreacijo. Za vasjo je eden od izvirov potoka Potoka.

 

DOLNJE MRAŠEVO (13 hišnih številk, 33 prebivalcev, 205 m.n.v.)

Je gručasta vasica ob vznožju Ljubna na valovitem kraškem svetu nad povirjem potoka Potoka ob cesti Potok – Birčna vas. V središču vasi je prostor za druženje z igriščem.

 

DRGANJA SELA (135 hišnih številk, 249 prebivalcev, 286 m.n.v.)

Vas stoji sredi gozdov med vinsko gorico Ljuben in Dolenjskimi Toplicami. V okolici je več kraških jam. Jedro vasi je gručasto in stoji na gričku ob podružnični cerkvi Marije tolažnice žalostnih. Ob cerkvi je pokopališče. K vasi spadata tudi zaselka Ljuben in Reber. Zaselek Ljuben leži v vznožju hriba Ljubna, h kateremu spadajo tudi zidanice in počitniške hišice med vinogradi na pobočju, med katerimi je marsikatera stalno naseljena. Zaselek Reber je razložen po robu planote nad dolino Sušice.

 

ZALOG (39 hišnih številk, 154 prebivalcev, 168 m.n.v.)

Gručasto jedro vasi leži na levem bregu reke Krke, na nizkem gričku okoli pokopališča in podružnične cerkve sv. Martina, pri izlivu reke Prečne v Krko. V cerkvi sta grobnici rodbin pl. De Portico in Fichtenau. Skozi naselje teče železnica Novo mesto – Straža. Po naselju je dobila ime Zaloška kotlinica, zapolnjena z glinastimi nanosi, ki so bili osnova za sedaj že opuščeno opekarsko industrijo. V bližini je nekoč stal grad Zalog (Breitenau), prvič omenjen leta 1249 in obsežno arheološko najdišče. Na reki Prečni je včasih deloval Miščev mlin, v bližini vasi so topli izviri.

 

LOKE (22 hišnih številk, 60 prebivalcev, 166 m.n.v.)

So gručasto naselje na valoviti travnati ravnici na levem bregu reke Krke. Na severnem robu naselja teče železnica Novo mesto – Straža. Vas je povezana z naseljem Potok z lesenim mostom.

 

PODGORA (112 hišnih številk, 196 prebivalcev, 185 m.n.v. )

Razpotegnjeno naselje, obcestnega značaja ob lokalni cesti Prečna – Straža, ob vznožju Nove gore. K naselju spadajo zaselki Zabukovica, Nova gora in Marof. Na Marofu so obnovljena gospodarska poslopja nekdanje lukenjske graščine, Nova gora je posejana z vinogradi z zidanicami in počitniškimi hišicami, veliko je stalno naseljenih. Vas premore veliko obdelovalne zemlje, ob vaških poljih je športno letališče.    

 

STRAŽA (663 hišnih številk, 2075 prebivalcev)

Je občinsko središče in največje naselje v Občini Straža. V naselje Straža spadajo do leta 1987 samostojna naselja Gorenja Straža, Dolenja Straža, Hruševec in Sela pri Straži ter zaselki Brezje, Resa, Jazbec in Strmole.

 

GORENJA STRAŽA (392 hišnih številk, 1390 prebivalcev, 175 m.n.v.)

Obsega ulice: Gradiška ulica, Na žago, Ob Krki, Pod Srobotnikom, Pod vinogradi, Resa, Stara cesta in Ulica talcev. Je jedro Straže, urbaniziran del naselja z bloki, vrstnimi hišami in individualnimi hišami ob cesti Novo mesto – Žužemberk na južnem pobočju Straškega hriba, ki ima najvišji vrh Srobotnik (593m). Pobočje hriba je bogato zasajeno z vinogradi in pozidano z zidanicami, kar daje podobi kraja poseben pečat. V Gorenji Straži se cesti Novo mesto – Žužemberk priključi lokalna cesta iz Novega mesta čez Prečno. Konec železnice Novo mesto – Straža, ki obratuje le za tovorni promet, je pri velikem silosu Zavoda RS za blagovne rezerve v Strmolah. V kraju se je po drugi svetovni vojni razvila močna lesna industrija, gonilna sila razvoja kraja, ki je zaposlovala večino krajanov. Na območju Gradišča so izkopali ostanke edinega poznanega železodobnega ravninskega gradišča, pri gradnji železniške postaje so odkrili večje število peči za taljenje železove rude. Nad starim jedrom naselja stoji podružnična cerkev sv. Tomaža, ki pa v prvih pisnih virih o kraju iz leta 1250 ni omenjena, prvi izpričani vir o cerkvi je iz leta 1681.

 

DOLENJA STRAŽA (211 hišnih številk, 448 prebivalcev, 210 m.n.v.)

Obsega ulice Drča, Dule, Gaj, Novomeška cesta in  Podreber. Leži ob cesti Prečna - Straža na prisojnem pobočju Cerovega hriba, pod robom Ajdovske planote. V Brezju je nekdaj delovalo več opekarn, , V jedru naselja stoji podružnična baročna cerkev Vnebovzetja matere božje iz leta 1690. Cerkev je spomenik baročne umetnosti na Dolenjskem in ima status kulturnega spomenika. V Brezju pod vasjo je nekdaj delovalo več opekarn.

 

HRUŠEVEC (26 hišnih številk, 112 prebivalcev, 168 m.n.v.)

Leži na loki na levem bregu reke Krke ob železnici Novo mesto – Straža in lokalni cesti Zalog – Straža. Sestavljen je iz starega jedra vasi Sp. Hruševec, ki leži pod železniško progo Novo mesto – Straža in ima sedaj naslove Straža, Sela 1- 11 in novejšega dela Zg. Hruševec z naslovi Straža, Hruševec 1 – 25. V vasi stoji Šimančkov toplar, kozolec, ki je zaščiten kot stavbna dediščina. Okolico vasi reka Krka občasno poplavlja.

 

SELA (34 hišnih številk, 125 prebivalcev, 167 m.n.v.)

Leži na loki na levem bregu reke Krke ob železnici Novo mesto – Straža in lokalni cesti Zalog – Straža. Naselje je sestavljeno iz starega jedra Sel, ki ležijo pod železniško progo in imajo sedaj hišne številke Straža, Sela 21 – 44 in novejšega dela, zaselka Jazbec, hišne številke Straža, Hruševec 31 – 61. Okoli vasi so obsežna rodovitna polja, v bližini se nahaja arheološko najdišče.

 

Podjetja

Podjetja v Občini Straža

 

Galerija

Mlin:


top