13. aprila 2022

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Straža, Občine Trebnje, Občine Mirna in Občine Mokronog Trebelno

Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 22. 2. 2022 do 7. 4. 2022, v sodelovanju z izvajalcema javnih služb odlaganja komunalnih odpadkov, Komunalo Novo mesto d.o.o. in Komunalo Trebnje d.o.o., izvedel nadzor glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

Mestna občina Novo mesto in Straža

Na območju Mestne občine Novo mesto so bili nadzori opravljeni na Vorančevi ulici, K Roku, Jakčevi ulici, Mušičevi ulici, Gubčevi cesti, Nad Mlini, Smrečnikovi ulici, Paderšičevi ulici, Lihnartovi ulici, Florjanovem trgu, Kosovi ulici, Bregu, Sokolski ulici, Rozmanovi ulici in Šmihelu.

Na območju občine Straža so bili nadzori opravljeni v Hruševcu, Pod Vinogradi, Resa, Novomeška cesta, Podgora, Podreber, Drča, Pod Srobotnikom, Jurka vas in Gradiški ulici.

Nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov je pokazal, da povzročitelji še vedno ne odlagajo komunalnih odpadkov v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Največkrat so v zabojnikih za mešane komunalne odpadke odloženi papir, biološki odpadki, odpadna embalaža ter steklo. V nekaterih primerih je v zabojnikih opaziti tudi odloženi gradbeni material in kosovne odpadke, ki tja ne sodijo.

Ugotavljamo, da je stanje glede ločevanja komunalnih odpadkov glede na preteklo leto še vedno nezadovoljivo. Ob izvajanju pregledov je ugotovljeno, da so zabojniki za mešane komunalne odpadke polni oz. prenapolnjeni, ostali zabojniki za ločeno zbiranje pa skoraj prazni. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bili ugotovljeni kršitelji, katerim bo izrečena sankcija.

Občina Trebnje, Mirna in Mokronog Trebelno

Na območju omenjenih občin so bili nadzori usmerjeni v pregled individualnih zabojnikov pri gospodinjstvih in sicer Trebelno z okolico, Brezje z okolico, Mokronog z okolico in Slepšek z okolico, Jezero z okolico, Mirna z okolico, Ševnica, Volčje njive z okolico, mesto Trebnje, Čatež, Račje selo z okolico, Šentlovrenc z okolico, Veliki Gaber z okolico in Dobrnič z okolico. Letošnji nadzor je pokazal, da je stanje zadovoljivo in se izboljšuje v primerjavi s preteklimi leti, saj je, ob sicer več pregledanih individualnih zabojnikih, na terenu bilo ugotovljeno, da je v enem od desetih zabojnikov najdena nepravilnost. V okviru nadzora so bile najpogostejše kršitve, da so bili v zabojnike za preostanek kom. odpadkov odloženi papir, biološki odpadki in odpadna embalaža. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bile v primerih ugotovljenih nepravilnosti izrečene sankcije. Inšpekcijski organ je sodeloval tudi pri čistilni akciji v naselju Vejar, skupaj v sodelovanju z izvajalcem javne službe in drugimi pristojnimi službami, z namenom čiščenja odloženih komunalnih odpadkov.

Inšpekcijski organ ugotavlja, da bo potrebno povzročitelje komunalnih odpadkov tudi v bodoče osveščati glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov in nujnosti njihovega ločevanja na izvoru nastanka – gospodinjstvo.

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 

Arhiv novic

11. maja 2022

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo ...Več »

RIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »

Voščilo ob prazniku občine Straža

23. aprila 2022

Drage občanke in občani Občine Straža!   Danes, ko praznujemo naš občinski praznik, vam skupaj s sodelavci želim, da v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, razumevanju in spoštovanju še naprej gradimo našo prijazno občino. Želim vam prijetno praznovanje našega skupnega praznika, veliko optimizma, pozitivne energije in poguma. Ob tem posebej čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, ...Več »

Dogodki v Dularjevem mlinu

22. aprila 2022

Nekaj utrinkov iz včerajšnje razstave V Dularjevem mlinu in predstavitve knjige Janeza Dularja. Fotografije povedo več kot tisoč besed.         Obvestilo; Vsi občani Občine Straža, ki bi želeli imeti knjigo Janeza Dularja Na desnem bregu , ledinska imena v katastrski občini Jurka vas, jo lahko brezplačno ...Več »

Sajenje medovitih dreves

19. aprila 2022

V okviru dogodkov ob občinskem prazniku smo danes v okolici stadiona Vavta vas in ob sprehajalni poti ob reki Krki skupaj s predstavniki Turističnega društva Straža, učencev EKO krožka OŠ Vavta vas, čebelarskega društva Straža - Dolenjske Toplice in občanov zasadili medovita drevesa. S tem smo podprli projekt Čebelarske zveze ...Več »

Obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča

19. aprila 2022

Danes je osnovno šolo Vavta vas obiskal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Skupaj z županom Dušanom Krštincem in vodstvom šole si je ogledal šolo in se seznanil z delovanjem zavoda. Več »

Voščilo

15. aprila 2022

  Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Dušan Krštinc Župan Občine StražaVeč »


top