13. aprila 2022

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Straža, Občine Trebnje, Občine Mirna in Občine Mokronog Trebelno

Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 22. 2. 2022 do 7. 4. 2022, v sodelovanju z izvajalcema javnih služb odlaganja komunalnih odpadkov, Komunalo Novo mesto d.o.o. in Komunalo Trebnje d.o.o., izvedel nadzor glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

Mestna občina Novo mesto in Straža

Na območju Mestne občine Novo mesto so bili nadzori opravljeni na Vorančevi ulici, K Roku, Jakčevi ulici, Mušičevi ulici, Gubčevi cesti, Nad Mlini, Smrečnikovi ulici, Paderšičevi ulici, Lihnartovi ulici, Florjanovem trgu, Kosovi ulici, Bregu, Sokolski ulici, Rozmanovi ulici in Šmihelu.

Na območju občine Straža so bili nadzori opravljeni v Hruševcu, Pod Vinogradi, Resa, Novomeška cesta, Podgora, Podreber, Drča, Pod Srobotnikom, Jurka vas in Gradiški ulici.

Nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov je pokazal, da povzročitelji še vedno ne odlagajo komunalnih odpadkov v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Največkrat so v zabojnikih za mešane komunalne odpadke odloženi papir, biološki odpadki, odpadna embalaža ter steklo. V nekaterih primerih je v zabojnikih opaziti tudi odloženi gradbeni material in kosovne odpadke, ki tja ne sodijo.

Ugotavljamo, da je stanje glede ločevanja komunalnih odpadkov glede na preteklo leto še vedno nezadovoljivo. Ob izvajanju pregledov je ugotovljeno, da so zabojniki za mešane komunalne odpadke polni oz. prenapolnjeni, ostali zabojniki za ločeno zbiranje pa skoraj prazni. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bili ugotovljeni kršitelji, katerim bo izrečena sankcija.

Občina Trebnje, Mirna in Mokronog Trebelno

Na območju omenjenih občin so bili nadzori usmerjeni v pregled individualnih zabojnikov pri gospodinjstvih in sicer Trebelno z okolico, Brezje z okolico, Mokronog z okolico in Slepšek z okolico, Jezero z okolico, Mirna z okolico, Ševnica, Volčje njive z okolico, mesto Trebnje, Čatež, Račje selo z okolico, Šentlovrenc z okolico, Veliki Gaber z okolico in Dobrnič z okolico. Letošnji nadzor je pokazal, da je stanje zadovoljivo in se izboljšuje v primerjavi s preteklimi leti, saj je, ob sicer več pregledanih individualnih zabojnikih, na terenu bilo ugotovljeno, da je v enem od desetih zabojnikov najdena nepravilnost. V okviru nadzora so bile najpogostejše kršitve, da so bili v zabojnike za preostanek kom. odpadkov odloženi papir, biološki odpadki in odpadna embalaža. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bile v primerih ugotovljenih nepravilnosti izrečene sankcije. Inšpekcijski organ je sodeloval tudi pri čistilni akciji v naselju Vejar, skupaj v sodelovanju z izvajalcem javne službe in drugimi pristojnimi službami, z namenom čiščenja odloženih komunalnih odpadkov.

Inšpekcijski organ ugotavlja, da bo potrebno povzročitelje komunalnih odpadkov tudi v bodoče osveščati glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov in nujnosti njihovega ločevanja na izvoru nastanka – gospodinjstvo.

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 

Arhiv novic

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovne šole in vrtca na območju Občine Straža

29. septembra 2022

Inšpektorji Službe za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske so v času od 25. 8. 2022 do 15. 9. 2022, izvedli redne nadzore glede zagotavljanja preglednosti cest v območju osnovnih šol in vrtcev. Cilj akcije je zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu, zlasti najranljivejše skupine, tj. otrok, ki ...Več »

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »


top