11. februarja 2022

Poročanje o 21. seji

Prva letošnja seja straškega občinskega sveta je potekala v četrtek, 10.02.2022, v večnamenski sobi Kulturnega doma v Straži. Občinski svet s prisotnostjo enajstih od trinajstih svetnic in svetnikov je na tokratni seji obravnaval 17 točk. Lahko rečemo, da je bila seja konstruktivna in uspešna, saj je bila večina točk dnevnega reda sprejetih z 11 oz. 10 glasovi ZA in 0 proti, razen pri obravnavi poslovnika, ko je eden od občinskih svetnikov glasoval PROTI.

Ena glavnih točk je bil prav gotovo Proračun občine Straža v drugi obravnavi. Proračun je investicijsko naravnan, saj je od 6.800.000 EUR odhodkov namenjenih za investicije kar 4.200.000 EUR. Nekatere pomembne investicije v letu 2022  Pomembne investicije v letu 2022.  Precejšen del sredstev je namenjenih tudi za področje kulture, humanitarnih dejavnosti, športa, za delovanja gasilcev. Seveda pa je v proračunu poskrbljeno tudi za socialno šibke, vzgojo in izobraževanje. Proračun za leto 2022 je bil z 10 glasovi ZA in brez glasu PROTI tudi sprejet. Prav tako je bil z naslednjo točko sprejet tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022.

Pomembna točka je bila prav gotovo tudi Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža, ki govori o delu občinskega sveta, tudi ta je bil tokrat v drugi obravnavi. Za pripravo tega pomembnega dokumenta je bilo vloženo kar nekaj truda in dela. Nekateri svetniki so sicer v svoji razpravi želeli, da se v poslovnik dodatno navede, da se pred pomembnimi odločitvami na sejah Občinskega sveta, ki bistveno vplivajo na razvoj občine in njenega delovanja opravijo pred obravnavo gradiv še dodatna usklajevanja. Župan je sicer pojasnil, da po trenutno veljavni zakonodaji nikjer ni navedeno, da se mora župan še dodatno usklajevati s svetniki. Je bil pa skozi razpravo dosežen dogovor, da se bo v bodoče trudil tudi v to smer, predlagani amandma pa se je umaknil.

Občinski svet je sprejel tudi odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Straža, s katerim se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za župana v Občini Straža ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti. Občinski svet šteje enajst članov, ki se volijo po večinskem volilnem sistemu v sedmih volilnih enotah. V 7. volilni enoti (Na žago, Pod Srobotnikom, Stara cesta, Ob Krki, Pod vinogradi, Gradiška, Ulica talcev, Zavrtnica Sela in Hruševec) se voli štiri svetnike, v 6. volilni enoti (Drča, Dule, Gaj, Novomeška cesta, Podreber, Podgora in Resa) se voli dva svetnika v ostalih volilnih enotah; v 1. volilni enoti (Rumanja vas), 2. volilni enoti (Vavta vas in Jurka vas), 3. volilni enoti 3 (Drganja sela), 4. volilni enoti (Potok od vključno h.š. 7 dalje, Prapreče in Dol. Mraševo) in 5. volilni enoti (Loke, Zalog, Potok – Volavče do h.š. 7) pa se voli po enega svetnika.

Prav tako je bil v drugi obravnavi sprejet tudi Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov, ki sovpadajo z volilnimi odbori, ki je bil dopolnjen s petimi amandmaji.

Na dnevnem redu je bil po skrajšanem postopku sprejet tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Dolenjske, s katerim se v področje dela skupne uprave doda še področje informatike in jo skupna uprava lahko upravlja za občine ustanoviteljice.

Da se bodo lahko pravočasno uspeli pripraviti razpisi za naša društva so bili na tokratni seji soglasno sprejeti letni programi za šport, kulturo ter socialno varstvo, ki so izhodišče za razpis in kasneje prijavo na razpise.

Občinskemu svetu je bila s strani pripravljavca predstavljena tudi strategija razvoja Občine Straža, za katero je bil sprejet sklep, da se pred dokončnim sprejemom tako pomembnega dokumenta, le-ta da še v javno razgrnitev in obravnavo občanom. Gre za dokument namenjen našim občanom in prav je, da lahko nanj podajo svoje predloge in pripombe.

S strani predstavnice podjetja Komunala Novo mesto je bil predstavljen poslovni plan za leto 2022.

Občinski svet pa se je seznanil tudi s projektom Lokalna cesta LC 295053 Zalog – Straža od km 2.120 do km 3.790, izgradnje obvoznice Zalog.

Pod točko Kadrovske zadeve je župan svetnike seznanil, da je bil s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 17.01.2022 svetnikom posredovan Poziv za predlaganje kandidata za nadomestnega predsednika Komisije za varstvo okolja Občine Straža. Do roka ni prišel noben predlog, zato je bilo dogovorjeno, da bo župan sklical Komisijo za varstvo okolja, da izberejo predsednika komisije izmed svojih članov.

Pri zadnji točki so imeli svetniki možnost podati svoje pobude in vprašanja, na katere jim je župan že odgovoril na sami seji oz. se jim bo odgovorilo do naslednje seje.

 

 

Nekatere pomembne investicije Občine Straža v letu 2022

Pomembne investicije v letu 2022

 

 

 

 

 

Arhiv novic

11. maja 2022

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo ...Več »

RIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »

Voščilo ob prazniku občine Straža

23. aprila 2022

Drage občanke in občani Občine Straža!   Danes, ko praznujemo naš občinski praznik, vam skupaj s sodelavci želim, da v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, razumevanju in spoštovanju še naprej gradimo našo prijazno občino. Želim vam prijetno praznovanje našega skupnega praznika, veliko optimizma, pozitivne energije in poguma. Ob tem posebej čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, ...Več »

Dogodki v Dularjevem mlinu

22. aprila 2022

Nekaj utrinkov iz včerajšnje razstave V Dularjevem mlinu in predstavitve knjige Janeza Dularja. Fotografije povedo več kot tisoč besed.         Obvestilo; Vsi občani Občine Straža, ki bi želeli imeti knjigo Janeza Dularja Na desnem bregu , ledinska imena v katastrski občini Jurka vas, jo lahko brezplačno ...Več »

Sajenje medovitih dreves

19. aprila 2022

V okviru dogodkov ob občinskem prazniku smo danes v okolici stadiona Vavta vas in ob sprehajalni poti ob reki Krki skupaj s predstavniki Turističnega društva Straža, učencev EKO krožka OŠ Vavta vas, čebelarskega društva Straža - Dolenjske Toplice in občanov zasadili medovita drevesa. S tem smo podprli projekt Čebelarske zveze ...Več »

Obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča

19. aprila 2022

Danes je osnovno šolo Vavta vas obiskal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Skupaj z županom Dušanom Krštincem in vodstvom šole si je ogledal šolo in se seznanil z delovanjem zavoda. Več »

Voščilo

15. aprila 2022

  Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Dušan Krštinc Župan Občine StražaVeč »


top