17. decembra 2021

Poročanje o 20. redni seji OS

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna seja je s sklicem vsebovala 14. točk dnevnega reda, kateri pa se je na pobudo župana skrajšal za dve točki.

Na tej seji se je v prvi obravnavi ponovno obravnaval Proračun občine Straža za leto 2022, ki je bil vsebinsko pripravljen v taki obliki kot na prejšnji seji, ko je bil iz dnevnega reda umaknjen. V obrazložitvi je bil dopolnjen z letnim planom vzdrževanja občinskih cest. Tokrat je bil predlog proračuna sprejet  s 6 glasovi ZA. Predlog proračuna je bil skrbno pripravljen in je po županovih besedah investicijsko in razvojno naravnan. V proračunu za leto 2022 je za investicijske odhodke namenjenih dobrih 4.400.000 EUR. Glavne investicije, ki se bodo izvajale v naslednjem letu so: zaključek investicije Retencije jug v GC Zalog, zaključek rekonstrukcije ceste čez naselje Loke, gradnja regionalne kolesarske povezave NM-Straža, gradnja vrtca s povezovalnim hodnikom, za slednjega imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sofinanciranje rekonstrukcije državnih  cest po občini, gradnja ZRC, sanacija skal na Straškem hribu, začetek odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za Obvoznico Zalog. Podžupanja Katarina Petan je pripravljen predlog proračuna pohvalila in poudarila, da se osebno na ministrstvu zelo prizadeva za hitro rešitev glede situacije v zvezi z državnimi cestami, predvsem skozi naselje Vavta vas.  Do druge obravnave se bodo upoštevale pripombe in predlogi iz razprave, ki je pri tej točki potekala.
Župan je tudi tokrat občinski svet seznanil z delom in nalogah, ki so bile opravljene v obdobju med obema sejama. 
Na dnevnem redu seje je bil ponovno  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Le ta je bil  sprejet s predlogom svetnika, da se iz načrta izločita dve parceli, ki se nahajata v bližini športnega parka Breza.
Poslovnik občinskega sveta se bo ponovno uvrstil in obravnaval na naslednji redni seji, saj se je na tokratni seji  ponovno odločalo o vsebini poslovnika. Župan je namreč v svoji obrazložitvi predlagal, da se v poslovniku spremeni določilo, katero je v nasprotju z določili Zakona o lokalni samoupravi še zlasti v nasprotju z načelom, da župan svojo funkcijo opravlja samostojno.
Na dnevnem redu je bil tudi Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana ter Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov. Oba sta bila v prvi obravnavi tudi sprejeta. So pa svetniki skozi razpravo predlagali, da se do druge obravnave preveri predloge podane skozi razpravo ter se odloka dopolni.  
S 6 glasovi ZA in 3 PROTI je bila sprejeta tudi točka dnevnega reda » Sprememba druge točke sklepa št. 219« glede izvrševanja omenjenega sklepa, ki ga župan ne more izvršiti zaradi poročila, ki ga mora izdelati pripravljavec izhodišč.
Svetnik Franc Plut je kot bivši predsednik Komisije za varstvo okolja svetnike seznanil s poročilom o delu te komisije v preteklem obdobju.
Na koncu seje in ob zaključku koledarskega leta se je župan zahvalil občinskemu svetu za sodelovanju ter jim s simboličnim a uporabnim darilom zaželel uspešen prestop v novo leto.

Arhiv novic

ZAHVALA DONATORJEM ZA NOVOLETNO OBDARITEV OTROK

27. januarja 2022

Čarobni december z obdaritvijo najmlajših otrok je za nami. V letošnjem letu je Občina Straža novoletno obdaritev otrok izvedla v lastni režiji. K sodelovanju smo povabili tudi domače podjetnike in gospodarstvenike, ki so se odzvali in donirali sredstva za novoletno obdaritev otrok, za kar se jim od srca zahvaljujemo. Donirali so: Eventus ...Več »

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v občini Straža

29. decembra 2021

V Občini Straža so bili nadzori opravljeni na ekoloških otokih večinoma ob individualnih stavbah. Ugotovljeno je bilo, da povzročitelji komunalnih odpadkov ločenih frakcij ne prepuščajo izključno v zabojnikih za ločene frakcije, temveč so ločene frakcije največkrat odložene v zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Zaradi razloga neločevanja komunalnih odpadkov ...Več »

Voščilo župana

23. decembra 2021

Več »

O dnevih cepljenja tudi v radijski oddaji

20. decembra 2021

Od 19. do 23. decembra se bo po Sloveniji odvijala akcija Dnevi cepljenja, vanjo smo se vključili tudi na Mestni občin Novo mesto, najpomembnejši del pa bodo opravile zdravstvene ustanove. Slednje bodo dan in noč izvajale cepljenja proti COVID-19. O dnevih cepljenja lahko več izveste tudi v oddaji radia Krka, ...Več »

Poročanje o 20. redni seji OS

17. decembra 2021

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna ...Več »

Podpis pogodbe o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti LC-295043 v naselju Podgora

09. decembra 2021

Včeraj, 08.12.2021 sta župan Občine Straža Dušan Krštinc in direktor podjetja KOP Brežice d.d. Dejan Bibič podpisala pogodbo o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti LC-295043 v naselju Podgora. V sklopu projekta je predvidena izgradnja površine za mešan promet pešcev in kolesarjev v širini 2,5 m ...Več »

Ustvarjalna delavnica novoletnih okraskov

08. decembra 2021

Današnjo ustvarjalno delavnico v Dnevnem centru za vse generacije Straža smo izvedli v sodelovanju z RIC Novo mesto in njihovo prijazno gospo Nino Kolar, ki je današnjim udeleženkam predstavila nekaj novih tehnik za izdelavo novoletnih voščilnic ter prazničnih aranžmajev.  Med prijetnim druženjem je nastalo veliko zares ličnih unikatnih izdelkov.  Pridne ...Več »

Ustvarjalna delavnica - Eterična olja

01. decembra 2021

Na ustvarjalni delavnici  v Dnevnem centru za vse generacije nam je Katarina Kulovec predstavila zdravilni učinek eteričnih olj, ki jih lahko uporabljamo tako v zdravstvene kot tudi v lepotne namene. Udeleženke so si lahko izdelale kopalno sol in nosni inhalator proti prehladu. Več »

Preventivne zdravstvene meritve

30. novembra 2021

Prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Straža so v Dnevnem centru za vse generacije Straža po predhodni najavi izvajale preventivne meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Več »


top