17. decembra 2021

Poročanje o 20. redni seji OS

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna seja je s sklicem vsebovala 14. točk dnevnega reda, kateri pa se je na pobudo župana skrajšal za dve točki.

Na tej seji se je v prvi obravnavi ponovno obravnaval Proračun občine Straža za leto 2022, ki je bil vsebinsko pripravljen v taki obliki kot na prejšnji seji, ko je bil iz dnevnega reda umaknjen. V obrazložitvi je bil dopolnjen z letnim planom vzdrževanja občinskih cest. Tokrat je bil predlog proračuna sprejet  s 6 glasovi ZA. Predlog proračuna je bil skrbno pripravljen in je po županovih besedah investicijsko in razvojno naravnan. V proračunu za leto 2022 je za investicijske odhodke namenjenih dobrih 4.400.000 EUR. Glavne investicije, ki se bodo izvajale v naslednjem letu so: zaključek investicije Retencije jug v GC Zalog, zaključek rekonstrukcije ceste čez naselje Loke, gradnja regionalne kolesarske povezave NM-Straža, gradnja vrtca s povezovalnim hodnikom, za slednjega imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sofinanciranje rekonstrukcije državnih  cest po občini, gradnja ZRC, sanacija skal na Straškem hribu, začetek odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za Obvoznico Zalog. Podžupanja Katarina Petan je pripravljen predlog proračuna pohvalila in poudarila, da se osebno na ministrstvu zelo prizadeva za hitro rešitev glede situacije v zvezi z državnimi cestami, predvsem skozi naselje Vavta vas.  Do druge obravnave se bodo upoštevale pripombe in predlogi iz razprave, ki je pri tej točki potekala.
Župan je tudi tokrat občinski svet seznanil z delom in nalogah, ki so bile opravljene v obdobju med obema sejama. 
Na dnevnem redu seje je bil ponovno  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Le ta je bil  sprejet s predlogom svetnika, da se iz načrta izločita dve parceli, ki se nahajata v bližini športnega parka Breza.
Poslovnik občinskega sveta se bo ponovno uvrstil in obravnaval na naslednji redni seji, saj se je na tokratni seji  ponovno odločalo o vsebini poslovnika. Župan je namreč v svoji obrazložitvi predlagal, da se v poslovniku spremeni določilo, katero je v nasprotju z določili Zakona o lokalni samoupravi še zlasti v nasprotju z načelom, da župan svojo funkcijo opravlja samostojno.
Na dnevnem redu je bil tudi Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana ter Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov. Oba sta bila v prvi obravnavi tudi sprejeta. So pa svetniki skozi razpravo predlagali, da se do druge obravnave preveri predloge podane skozi razpravo ter se odloka dopolni.  
S 6 glasovi ZA in 3 PROTI je bila sprejeta tudi točka dnevnega reda » Sprememba druge točke sklepa št. 219« glede izvrševanja omenjenega sklepa, ki ga župan ne more izvršiti zaradi poročila, ki ga mora izdelati pripravljavec izhodišč.
Svetnik Franc Plut je kot bivši predsednik Komisije za varstvo okolja svetnike seznanil s poročilom o delu te komisije v preteklem obdobju.
Na koncu seje in ob zaključku koledarskega leta se je župan zahvalil občinskemu svetu za sodelovanju ter jim s simboličnim a uporabnim darilom zaželel uspešen prestop v novo leto.

Arhiv novic

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovne šole in vrtca na območju Občine Straža

29. septembra 2022

Inšpektorji Službe za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske so v času od 25. 8. 2022 do 15. 9. 2022, izvedli redne nadzore glede zagotavljanja preglednosti cest v območju osnovnih šol in vrtcev. Cilj akcije je zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu, zlasti najranljivejše skupine, tj. otrok, ki ...Več »

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »


top