17. decembra 2021

Poročanje o 20. redni seji OS

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna seja je s sklicem vsebovala 14. točk dnevnega reda, kateri pa se je na pobudo župana skrajšal za dve točki.

Na tej seji se je v prvi obravnavi ponovno obravnaval Proračun občine Straža za leto 2022, ki je bil vsebinsko pripravljen v taki obliki kot na prejšnji seji, ko je bil iz dnevnega reda umaknjen. V obrazložitvi je bil dopolnjen z letnim planom vzdrževanja občinskih cest. Tokrat je bil predlog proračuna sprejet  s 6 glasovi ZA. Predlog proračuna je bil skrbno pripravljen in je po županovih besedah investicijsko in razvojno naravnan. V proračunu za leto 2022 je za investicijske odhodke namenjenih dobrih 4.400.000 EUR. Glavne investicije, ki se bodo izvajale v naslednjem letu so: zaključek investicije Retencije jug v GC Zalog, zaključek rekonstrukcije ceste čez naselje Loke, gradnja regionalne kolesarske povezave NM-Straža, gradnja vrtca s povezovalnim hodnikom, za slednjega imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sofinanciranje rekonstrukcije državnih  cest po občini, gradnja ZRC, sanacija skal na Straškem hribu, začetek odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za Obvoznico Zalog. Podžupanja Katarina Petan je pripravljen predlog proračuna pohvalila in poudarila, da se osebno na ministrstvu zelo prizadeva za hitro rešitev glede situacije v zvezi z državnimi cestami, predvsem skozi naselje Vavta vas.  Do druge obravnave se bodo upoštevale pripombe in predlogi iz razprave, ki je pri tej točki potekala.
Župan je tudi tokrat občinski svet seznanil z delom in nalogah, ki so bile opravljene v obdobju med obema sejama. 
Na dnevnem redu seje je bil ponovno  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Le ta je bil  sprejet s predlogom svetnika, da se iz načrta izločita dve parceli, ki se nahajata v bližini športnega parka Breza.
Poslovnik občinskega sveta se bo ponovno uvrstil in obravnaval na naslednji redni seji, saj se je na tokratni seji  ponovno odločalo o vsebini poslovnika. Župan je namreč v svoji obrazložitvi predlagal, da se v poslovniku spremeni določilo, katero je v nasprotju z določili Zakona o lokalni samoupravi še zlasti v nasprotju z načelom, da župan svojo funkcijo opravlja samostojno.
Na dnevnem redu je bil tudi Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana ter Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov. Oba sta bila v prvi obravnavi tudi sprejeta. So pa svetniki skozi razpravo predlagali, da se do druge obravnave preveri predloge podane skozi razpravo ter se odloka dopolni.  
S 6 glasovi ZA in 3 PROTI je bila sprejeta tudi točka dnevnega reda » Sprememba druge točke sklepa št. 219« glede izvrševanja omenjenega sklepa, ki ga župan ne more izvršiti zaradi poročila, ki ga mora izdelati pripravljavec izhodišč.
Svetnik Franc Plut je kot bivši predsednik Komisije za varstvo okolja svetnike seznanil s poročilom o delu te komisije v preteklem obdobju.
Na koncu seje in ob zaključku koledarskega leta se je župan zahvalil občinskemu svetu za sodelovanju ter jim s simboličnim a uporabnim darilom zaželel uspešen prestop v novo leto.

Arhiv novic

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »

24. redna seja OS - poročanje

17. junija 2022

  16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk. Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega ...Več »

Pohod TD Polšnik

08. junija 2022

Naša domača društva (Društvo vinogradnikov Straža, veteranska godba Straža ter Drganjski fantje) in župnik Tomaž Maras so se na povabilo TD Polšnik iz Litije udeležili njihovega pohoda Od cerkvice do cerkvice, kjer so s svojim programom popestrili njihovo prireditev. Dogodka na Polšniku se je udeležil tudi župan Dušan Krštinc.    Več »

Podprli akcijo Miha Deželaka in Radia 1

06. junija 2022

Učenci Osnovne šole Vavta vas so skupaj z učitelji na njegovi poti sprejeli  Miha Deželaka iz Radia 1 in tako podprli dobrodelno akcijo "Miha Deželak junak 2022". Sprejema se je udeležil tudi naš župan Dušan Krštinc, ki je to lepo Deželakovo gesto tudi sam podprl. Več »

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža

11. maja 2022

  Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, ...Več »

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »


top