05. novembra 2021

Poročanje – 19. seja OS

4. novembra se je straški občinski svet sestal, v prisotnosti 11 članov občinskega sveta, na svoji 19. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 13 točk. Dnevni red se je skrajšal, saj sta bili iz predlaganega dnevnega reda na predlog svetnika Boruta Likarja umaknjeni točki 5 »Proračun občine Straža v prvi obravnavi« ter točka 8. »Odlok o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava in sprejem«. Slednje so iz dnevnega reda umaknili zgolj in samo zaradi redakcijske napake pri pripravi gradiva, ki pa vsebinsko ni bilo sporno.

Proračuna občine Straža v prvi obravnavi svetniki LKOS-a niso želeli obravnavati, ker ni vseboval letnega plana vzdrževanja občinskih cest. Župan je poudaril, da je bil letni plan vzdrževanja občinskih cest sprejet ob proračunu za leto 2021 in tudi za letošnje leto plan ne bo vseboval bistvenih sprememb. Pri tem gre za obrazložitev postavke »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest« na kateri je zagotovljeno 85.000 EUR, kar je zanemarljivo v primerjavi s 4,5 milijona investicijskih odhodkov. Kot je v svoji obrazložitvi še povedal župan Dušan Krštinc, je bil predlog proračuna skrbno pripravljen, in letni plan vzdrževanja občinskih cest, ni bistvena priloga  proračuna v prvi obravnavi ter se ga lahko pripravi do druge obravnave. Zato umik omenjene točke iz dnevnega reda ni bil upravičen in bi se lahko gradivo v pripravljeni obliki obravnavalo že na tej seji.

Za to spremembo dnevnega reda je glasovalo 7 svetnikov ZA (vsi svetniki LKOS-a: S. Jakljič, B. Likar, T. Salopek, A. Nose in M.  Merlin, in svetnika CI-Stopimo skupaj: F. Plut in SDS-a: Z. Turk) ter 4 PROTI (vsi prisotni svetniki RIOS-a D. Jerman in S. Franko ter svetnika NSi K. Petan in SLS-a P. Vidic).

Župan Dušan Krštinc je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki ga je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.

Na tej seji so svetniki obravnavali, žal pa ne tudi sprejeli, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Načrta zgolj zaradi dveh parcel v bližini športnega parka Breza, isti svetniki kot pri dnevnem redu, niso sprejeli. S tem, ko so glasovali proti predlaganemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža tako kot je bil pripravljen z gradivom, so med drugim zavrnili tudi odkupe privatnih zemljišč, po katerih  potekajo kategorizirane ceste, na kar jih je župan posebej opozoril.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli Poslovnik občinskega sveta, katerega je predhodno obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik in je bil dopolnjen s predhodno sprejetim amandmajem ter po razpravi sprejet z 10 glasovi ZA.

S strani predstavnika podjetja Apus je bila predstavljena projektna dokumentacija za izvedbo zaščite pred padajočim kamenjem objektov in lokalne ceste v naselju Straža in Dolenja Straža. Gre za perečo problematiko v našem lokalnem okolju zato je bila tudi razprava svetnikov pri tej točki dokaj obsežna.

Prav tako je župan občinskemu svetu predstavil projekt rekonstrukcijo lesenega mostu v naselju Loke.

V.d. direktorica občinske uprave je podala tudi seznanitev glede aktivnosti na področju priprave Strategije razvoja Občine Straža.

Na dnevnem redu je bila tudi točka kadrovske zadeve, pri kateri je bil soglasno potrjen nadomestni član SPVCP ja Mirko Marič kot predstavnik ZŠAM.

V eni od pobud Pri točki Pobude in vprašanja, je Franc Plut občinskemu svetu podal informacijo glede priprave poročila o delu Komisije za varstvo okolje ter hkrati kot je sam dejal zaradi nestrokovnosti podal svoj odstop z mesta predsednika Komisije za varstvo okolja.

 

 

 

 

Arhiv novic

ZAHVALA DONATORJEM ZA NOVOLETNO OBDARITEV OTROK

27. januarja 2022

Čarobni december z obdaritvijo najmlajših otrok je za nami. V letošnjem letu je Občina Straža novoletno obdaritev otrok izvedla v lastni režiji. K sodelovanju smo povabili tudi domače podjetnike in gospodarstvenike, ki so se odzvali in donirali sredstva za novoletno obdaritev otrok, za kar se jim od srca zahvaljujemo. Donirali so: Eventus ...Več »

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad ravnanjem s komunalnimi odpadki v občini Straža

29. decembra 2021

V Občini Straža so bili nadzori opravljeni na ekoloških otokih večinoma ob individualnih stavbah. Ugotovljeno je bilo, da povzročitelji komunalnih odpadkov ločenih frakcij ne prepuščajo izključno v zabojnikih za ločene frakcije, temveč so ločene frakcije največkrat odložene v zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Zaradi razloga neločevanja komunalnih odpadkov ...Več »

Voščilo župana

23. decembra 2021

Več »

O dnevih cepljenja tudi v radijski oddaji

20. decembra 2021

Od 19. do 23. decembra se bo po Sloveniji odvijala akcija Dnevi cepljenja, vanjo smo se vključili tudi na Mestni občin Novo mesto, najpomembnejši del pa bodo opravile zdravstvene ustanove. Slednje bodo dan in noč izvajale cepljenja proti COVID-19. O dnevih cepljenja lahko več izveste tudi v oddaji radia Krka, ...Več »

Poročanje o 20. redni seji OS

17. decembra 2021

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna ...Več »

Podpis pogodbe o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti LC-295043 v naselju Podgora

09. decembra 2021

Včeraj, 08.12.2021 sta župan Občine Straža Dušan Krštinc in direktor podjetja KOP Brežice d.d. Dejan Bibič podpisala pogodbo o izgradnji kolesarske steze in pločnika za pešce ob lokalni cesti LC-295043 v naselju Podgora. V sklopu projekta je predvidena izgradnja površine za mešan promet pešcev in kolesarjev v širini 2,5 m ...Več »

Ustvarjalna delavnica novoletnih okraskov

08. decembra 2021

Današnjo ustvarjalno delavnico v Dnevnem centru za vse generacije Straža smo izvedli v sodelovanju z RIC Novo mesto in njihovo prijazno gospo Nino Kolar, ki je današnjim udeleženkam predstavila nekaj novih tehnik za izdelavo novoletnih voščilnic ter prazničnih aranžmajev.  Med prijetnim druženjem je nastalo veliko zares ličnih unikatnih izdelkov.  Pridne ...Več »

Ustvarjalna delavnica - Eterična olja

01. decembra 2021

Na ustvarjalni delavnici  v Dnevnem centru za vse generacije nam je Katarina Kulovec predstavila zdravilni učinek eteričnih olj, ki jih lahko uporabljamo tako v zdravstvene kot tudi v lepotne namene. Udeleženke so si lahko izdelale kopalno sol in nosni inhalator proti prehladu. Več »

Preventivne zdravstvene meritve

30. novembra 2021

Prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Straža so v Dnevnem centru za vse generacije Straža po predhodni najavi izvajale preventivne meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Več »


top