17. junija 2022

24. redna seja OS – poročanje

 

16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk.

Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega je občinski svet s 6 glasovi ZA in 1 PROTI tudi sprejel. V rebalans proračuna sta uvrščeni dve novi proračunski postavki in sicer nakup novega vozila, ki se bo prednostno uporabljal predvsem za potrebe storitve »Prostovoljni šofer« in sofinanciranje izvajanja storitve »E-oskrba«, ki je ravno tako namenjena našim starejšim občanom. Za nemoteno izvajanje investicij izgradnje vodovoda na Novomeški cesti in obnove vodovodnega omrežja (v naselju Sela in Pod Srobotnikom) pa smo vrednostno uskladili tudi postavko »Izgradnja sekundarnih vodovodov«.

Sprejeta je bila tudi 1. dopolnitev in sprememba Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022, na podlagi katere bo lahko Občina Straža razpolagala s svojim stvarnim premoženjem, ki ga ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, in pridobivala novo stvarno premoženje za svoje potrebe in potrebe njenih javnih zavodov.

Ker z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža ni mogoče predvideti vseh ravnanj v posameznem letu, je bil obravnavan in sprejet tudi Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022. Na podlagi sprejetega sklepa bo lahko Občina Straža sklepala pravne posle za nakup ali prodajo nepremičnin, ki niso zajete v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022 in jih je dovoljeno sklepati brez dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

Zavedajoč, da je staranje prebivalstva enega največjih socialnih izzivov prihodnost, je Občina Straža pristopila k pripravi strateško-razvojnega programa za celovito obravnavo starajoče se družbe. Tako je bil na tokratni seji Občinskemu svetu, s strani predstavnice Razvojnega centra Novo mesto, predstavljen Strateško-razvojni program za obvladovanja staranja in medgeneracijskega sodelovanje “Občina Straža, starejšim prijazna občina” 2022 -2027. Dokument predstavlja temeljni strateški dokument z izhodišči, cilji in ukrepi za obvladovanje staranja in medgeneracijskega sodelovanja v pihajočem petletnem obdobju. Pri oblikovanju usmeritev in ukrepov je občina uporabila vključujoč pristop ter sooblikovala dokument s predstavniki starostnikov v občini in občani. Nekatere predlagane ukrepe občina v sodelovanju z društvi in ostalimi organizacijami že izvaja, predlaganim smernicam se bo sledilo tudi v bodoče. S sprejemom dokumenta se Občina Straža pridružuje Svetovni mreži Starosti prijaznih občin in mest. Strateški dokument je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI.

Prav tako so bili občinske svetnice in svetniki na tokratni seji seznanjeni z letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2021 in s Programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2022.

Predstavnica podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je podala Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021, ki ga je občinski svet tudi sprejel.

Na tokratni seji je bil zaradi odstopa članice Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet imenovan tudi nadomestni član omenjenega Odbora, in sicer gospod Marjan Ravbar.

Seja je bila zaključena z zadnjo točko Pobude in vprašanja, pri kateri ima član občinskega sveta možnost predlagati pobudo oziroma zastaviti županu svoje vprašanje s področja pristojnosti občine.

 

 
 

Arhiv novic

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »

24. redna seja OS - poročanje

17. junija 2022

  16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk. Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega ...Več »

Pohod TD Polšnik

08. junija 2022

Naša domača društva (Društvo vinogradnikov Straža, veteranska godba Straža ter Drganjski fantje) in župnik Tomaž Maras so se na povabilo TD Polšnik iz Litije udeležili njihovega pohoda Od cerkvice do cerkvice, kjer so s svojim programom popestrili njihovo prireditev. Dogodka na Polšniku se je udeležil tudi župan Dušan Krštinc.    Več »

Podprli akcijo Miha Deželaka in Radia 1

06. junija 2022

Učenci Osnovne šole Vavta vas so skupaj z učitelji na njegovi poti sprejeli  Miha Deželaka iz Radia 1 in tako podprli dobrodelno akcijo "Miha Deželak junak 2022". Sprejema se je udeležil tudi naš župan Dušan Krštinc, ki je to lepo Deželakovo gesto tudi sam podprl. Več »

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža

11. maja 2022

  Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, ...Več »

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »


top