Lokalne volitve 2018

POROČILI O IZIDU VOLITEV (2018):

Poročilo o izidu volitev občinski svet

Poročilo o izidu volitev_župan

 

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV:

1) ŽUPAN:

1_LV5_01_Skupni rezultat udeležbe

2_LV5_02_Udeležba na voliščih

3_LV5_04_Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po izžr. št.)

4_LV5_04a_Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)

5_LV5_13_Rezultati glasovanja za župana po voliščih

6_LV5_14_Rezultati glasovanja za župana po kandidatih

 

2) OBČINSKI SVET:

1_LV5_07_Skupni rezultati glasovanja

2_LV5_08_Rezultati glasovanja po voliščih

3_LV5_09_Količnik po d’Hondtu na glasovih list

4_LV5_10_Mandati za OS

5_LV5_12_Preferenčni glasovi

6_LV5_21_Končni rezultati glasovanja po listah

7_LV5_22_Končni rezultati glasovanja po VE

8_LV5_24_Seznam izvoljenih kandidatov

 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ:

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

Sprememba sklepa o določitvi volišč in njihovih območij

 

SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV:

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev_07.09.2018

 

JAVNI POZIV ZA PREDLOGE ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV V OBČINI STRAŽA:

Poziv za predloge_volilni odbori

Obrazec_Predlog

Obrazec_Izjava kandidata

 

POVEZAVA NA STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE (DVK):

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

 

POVEZAVA NA STRAN MJU – LOKALNE VOLITVE 2018:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA IZVEDBO VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKI SVET OBČINE STRAŽA:

Pogoji plakatiranje – lokalne volitve 18

 

SEZNAM KANDIDATUR PO VRSTNEM REDU VLOŽITVE:

  • ZA VOLITVE ŽUPANA:

Predlagatelj: Borut Likar in skupina volivcev, Kandidat: SAMO JAKLJIČ

Predlagatelj: Martin Krštinc in skupina volivcev Rios, Kandidat: DUŠAN KRŠTINC

Predlagatelj: Dominik Avguštin in skupina volivcev, Kandidat: FRANC PLUT

  • ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET:

Predlagatelj: Srečko Pirc, Lista kandidatov: MAG. URŠKA POČERVINA

Predlagatelj: Samo Jakljič in skupina volivcev, Lista kandidatov: LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA

Predlagatelj: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Občinski odbor Straža NSI, Lista kandidatov: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS, Konferenca občinskega odbora, Lista kandidatov: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Predlagatelj: Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Straža, Volilni občni zbor, Lista kandidatov: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj: Martin Krštinc in skupina volivcev RIOS, Lista kandidatov: RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA

Predlagatelj: Dominik Avguštin, Lista kandidatov: CIVILNA INICIATIVA – STOPIMO SKUPAJ

 

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018, med 7.00 in 19.00, na volišču za predčasno glasovanje: Straža, Na žago 4 – Kulturni dom Straža

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.

 

GLASOVANJE PO POŠTI

Na podlagi določbe 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Straža in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Občine Straža zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

V skladu z 80. členom Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec_Glasovanje po pošti_LV2018

 

GLASOVANJE NA DOMU

V skladu z določbo 81. člena Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,  glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Občine Straža zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec_Glasovanje na domu_LV2018 

 

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE NA VOLIŠČU

Če volivec zaradi telesne hibe, ali zato ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

 

 

 


top